Klubben startade hösten år 2013, med målet att vara den lilla ideella klubben med fokus på tävling och utveckling för vår klubb och för våra medlemmar i alla åldrar och på alla nivåer. Klubbens säte är Tosseryd, ett litet samhälle strax utanför Borås. Vi vill vara en kvalitetsinriktad tävlingsklubb där fokus är att anordna tävlingar med hög kvalité från nybörjarnivå till elitnivå.

År 2014 var vi 95 medlemmar i alla åldrar från gammal till ung. I år ser vi en utveckling mot ett större medlemsantal med många nya medlemmar och ett större intresse för klubben.